Görev Tanımları

1-Erasmus Değişim Programı faaliyetinin genel takibinin yapılması,
2- Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı faaliyetlerine yönelik işlemlerin yapılması,
3- Erasmus Değişim Programı hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesi,
4- Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde Erasmus Programı'na yönelik yapılan toplantı, fuar ve konferanslarda temsil etmek, 
5- Erasmus Değişim Programına ait yazışmalar (Başvuruların alınması, başvuruların gönderilmesi, sözleşme, öğrenci dosyalarının açılması, ödeme takibi vs.)
6-Erasmus Değişim Programına ait İkili Anlaşmalarının hazırlanması ve imza aşamasının takip edilmesi,
6- Erasmus Değişim Programına seçilen öğrencilerin değişim programına hazırlanmaları (Oryantasyon, Dil Eğitimi)
7-Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerin işlemleri (Bilgilendirme Oryantasyon- Öğrenim Protokolü ve Ekle-Sil Protokollerinin imzalanması-Dosyalama)
8- Erasmus Değişim Programı ile ilgili raporların hazırlanması ve süresinde Türkiye Ulusal Ajansı’na bildirim yapılması,
9- Erasmus Değişim Programı elektronik yazışmalarının yapılması,
10-Erasmus Değişim Programı Web sayfasının kontrolü, bilgilerin güncellenmesi,.