Üniversitemiz Hakkında

Bingöl Üniversitesi; 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir.  

Kurulduğu yılda Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu,  Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur.       

İlerleyen yıllarda fiziki altyapı, araştırma faaliyetleri, akademik ve idari personel sayısı ve niteliği bakımında gelişimini sürdüren Bingöl Üniversitesine bağlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile  2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 2011 yılında İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Yaşayan Diller Enstitüsü, 2012 yılında Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2013 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve  Diş Hekimliği Fakültesi, 2016 yılında Sağlık Yüksek Okulu kapatılarak   Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019 yılında da Cumhurbaşkanı Kararı ile Kıraat İlmi Enstitüsü ile 2015 yılında Genç Meslek Yüksek Okulu ve 2016 yılında Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve 2020 yılında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur.

Şu an itibariyle Üniversitemizde 9 fakülte, 1 yüksekokul, 5 enstitü,  6 meslek yüksekokulu, 21 araştırma merkezi ve 1 laboratuvar ile eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleri sürdürülmekte, 69 ön lisans, 38 lisans, 47 yüksek lisans ve 15 doktora programı olmak üzere toplamda 169 program ve 15290 öğrenci bulunmaktadır.

Bingöl Üniversitesi’nin Bingöl merkez ilçede 3.115.616,85 m2, Genç ilçesinde 17.373,49 m2 ve Solhan ilçesinde 9.248,33 m2 olmak üzere toplamda 3.142.238,07 m2 açık alan,Merkez İlçede 250.490 m2,Genç İlçesinde 8.500 m2,Solhan ilçesinde 8.200 m2 toplamda 267,190 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3.409.448.07 m2 alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez Yerleşkesi’nde 24 saat boyunca öğrencilerin hizmetine açık modern bir kütüphane, ders dışında sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri, Futbol ve basketbol alanlarının bulunduğu spor kompleksi ve kapalı spor salonu, sempozyum, panel, çalıştay, konser, sergi gibi bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek Kongre Merkezi yer almaktadır.

Bingöl-Erzurum yolunun 22. Km. üzerinde bulunan Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri   ziyaretçilere şifa kaynağı olmaktadır. Tesiste 36 yataklı otel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 2 adet 42 °C sıcaklıkta termal havuz, 2 adet vücut sıcaklığının altında havuz ve 2 adet termal havuz olmak üzere toplam 6 kapalı havuz bulunmaktadır. 2 Türk hamamı, 2 sauna, restoran, masaj ve dinlenme odalarından oluşan tesis, son derece modern bir görünüme sahiptir. Tesislere ait bütün sistemler, otomasyon programlı bilgisayarlar üzerinden kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler, Fizyoterapi ve Turizm ve Otelcilik Programında okuyan öğrenciler için uygulama alanı olarak kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2017 ve 2018 yıllarında iki önemli alanda pilot üniversite seçilmiştir. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında, 2018 yılında da Yükseköğretimde “Dijital Dönüşüm” çalışmaları kapsamında pilot üniversite seçilmiştir.

Bingöl Üniversitesi doğanın teknoloji ile buluştuğu ihtisas üniversitesi olarak kısa zamanda hem eğitim-öğretim ve ar-ge altyapısı noktasında, hem öğretim elemanı kadrosunda, hem de akademik performans ve başarı açısından güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla çok önemli gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

 Nizamiye

 


Rektörlük

Institutes
Enstitüler

Meslek Yüksekokulu

 

 

 

Kongre Merkezi

 

 

 

 

Genç Meslek Yüksekokulu

 

 

Ilıcalar Termal Tesis

Kapalı Spor Kompleksi

 

Ilıcalar Termal Tesis

 

Kütüphane

Gıda Tarım ve Meslek Yüksekokulu

Ilıcalar Termal Tesis

Mühendislik-İktisadi ve İdari-Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Termal Tesis VIP

 

 

 

 


Fen Edebiyat Fakültesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi

 


İlahiyat Fakültesi / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi

 


Ziraat Fakültesi / Veteriner Fakültesi

 


Genç Meslek Yüksekokulu

 


Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu