Kalite Politikamız

Uluslararası Ofis yurtdışı ile olan işbirlikleri kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kalite hedefli yönetim sistemini esas almaktadır. Etkin, şeffaf, verimli, tarafsız, üniversite ve ülkenin uluslararası tanınırlığı olan öncü ve rekabetçi bir koordinatörlük olmak amacıyla kalite odaklı bir stratejiyi benimsemiştir. Uluslararası Ofis kapsamında gerekli faaliyetlerin gerçekleştirmek ve daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak kendini yenileyen ve çağın gerekliliklerini yakından takip ederek uluslararası değişimde sürekliliği sağlamaktadır. Temel hedefi uluslararasılaşma olan ofisimiz kalite ve yenilik odaklı bir sistem esas almaktadır.

Kalite güvencesi için eğitim, öğretim ve araştırmada belirlediğimiz kriterler, standartlar ve sunduğumuz hizmet konusunda gereğinin yapılması için planlı ve sistematik bir şekilde çalışılmaktadır.